Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Ban Thường vụ Đoàn Trường làm việc với Thường trực Quận, Huyện Đoàn về công tác phối hợp trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2021

Thứ tư 05 Tháng 5 2021, 09:00

Ban Thường vụ Đoàn Trường làm việc với Thường trực Quận, Huyện Đoàn về công tác phối hợp trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2021

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Thường trực Đoàn Trường, Thường trực Ban Chỉ huy chiến dịch Mùa hè xanh 2021, Thư mời.