Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Làm việc với Lãnh sự quán Ấn Độ về tổ chức Hội thảo, Hội nghị nhằm tăng cường khả năng lãnh đạo của sinh viên

Thứ năm 06 Tháng 5 2021, 09:00

Làm việc với Lãnh sự quán Ấn Độ về tổ chức Hội thảo, Hội nghị nhằm tăng cường khả năng lãnh đạo của sinh viên

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Phó Hiệu trưởng Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phòng Hợp tác Quốc tế.