Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 2 đến bậc 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam từ ngày 20/7/2018 đến ngày 21/7/2019

Thứ bảy 20 Tháng 7 2019, 06:00

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 2 đến bậc 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam từ ngày 20/7/2018 đến ngày 21/7/2019

Địa điểm 

Phòng máy và các phòng học tại lầu 8, lầu 9 nhà C

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định số 1908/QĐ-ĐHSP ngày 08/7/2019.