Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Lễ khai mạc và tổ chức các hoạt động trong Ngày hội Cử tri trẻ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Chủ nhật 09 Tháng 5 2021, 08:00

Lễ khai mạc và tổ chức các hoạt động trong Ngày hội Cử tri trẻ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Địa điểm 

Hội trường B

Thành phần tham dự 

Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam, Thường trực Đoàn, Hội cơ sở, sinh viên quan tâm, Thư mời.