Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Phỏng vấn sinh viên phục vụ đánh giá AUN (cả ngày)

Thứ hai 10 Tháng 5 2021, 08:00 - 17:00

Phỏng vấn sinh viên phục vụ đánh giá AUN (cả ngày)

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Phòng HTQT và sinh viên đăng ký tham gia.