Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp định kỳ Tổ dư luận xã hội

Thứ hai 10 Tháng 5 2021, 14:00

Họp định kỳ Tổ dư luận xã hội

Địa điểm 

Phòng A508

Thành phần tham dự 

Thành viên Tổ dư luận xã hội.