Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Hoạt động Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Sư phạm” lần 3 năm học 2020 - 2021

Thứ tư 12 Tháng 5 2021, 07:30

Hoạt động Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Sư phạm”  lần 3 năm học 2020 - 2021

Địa điểm 

Sảnh nhà A

Thành phần tham dự 

Cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên có quan tâm.