Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tổ chức Lễ trao học bổng Soroptimist Wakayama

Thứ tư 12 Tháng 5 2021, 08:30

Tổ chức Lễ trao học bổng Soroptimist Wakayama

Địa điểm 

Phòng A509

Thành phần tham dự 

Phó Hiệu trưởng Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phòng HTQT, Khoa Giáo dục Đặc biệt.