Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp rà soát công tác đánh giá ngoài Chương trình đào tạo theo AUN - QA

Thứ năm 13 Tháng 5 2021, 10:30

Họp rà soát công tác đánh giá ngoài Chương trình đào tạo theo AUN - QA

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Trung;

Trưởng các đơn vị: Phòng HTQT, Phòng CNTT, Phòng QTTB, Phòng Đào tạo, Phòng KT&ĐBCL, Phòng CTCT&HSSV, KTX, Thư viện, Đoàn Thanh niên, Trường THTH, Khoa GDTC, Khoa Hóa học, Khoa Vật lý, Khoa Giáo dục Tiểu học, Khoa Tâm lý học.