Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp trực tuyến với Ban Quản lý các dự án về trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn công tác tài chính dự án QIPEDC

Thứ sáu 14 Tháng 5 2021, 08:00

Họp trực tuyến với Ban Quản lý các dự án về trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn  công tác tài chính dự án QIPEDC

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Tổ triển khai dự án QIPEDC.