Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tọa đàm trực tuyến tìm hiểu về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

Thứ bảy 15 Tháng 5 2021, 20:00

Tọa đàm trực tuyến tìm hiểu về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

Địa điểm 

Trực tuyến trên fanpage “Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh”

Thành phần tham dự 

Đoàn viên, thanh niên quan tâm.