Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên

Thứ sáu 14 Tháng 5 2021, 15:30

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên

Địa điểm 

Phòng C602

Thành phần tham dự 

Hiệu trưởng; Trưởng các phòng Đào tạo, KH-TC, CNTT; Viện trưởng Viện NCGD.