Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành gặp mặt phụ huynh và học sinh Khối 10

Chủ nhật 21 Tháng 7 2019, 07:00

Hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành gặp mặt phụ huynh và học sinh Khối 10

Địa điểm 

Hội trường B

Thành phần tham dự 

Ban Giám hiệu, phụ huynh, học sinh Khối 10.