Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Khai mạc đánh giá chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hóa học, Sư phạm Vật lý, Giáo dục Tiểu học, Tâm lý học theo chuẩn AUN - QA

Thứ hai 17 Tháng 5 2021, 08:00

Khai mạc đánh giá chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hóa học, Sư phạm Vật lý, Giáo dục Tiểu học, Tâm lý học theo chuẩn AUN - QA

Địa điểm 

Phòng A509

Thành phần tham dự 

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Thư mời.