Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Đoàn đánh giá ngoài họp với các Ban Chủ nhiệm khoa và Nhóm chuyên trách (SAR)

Thứ hai 17 Tháng 5 2021, 09:30

Đoàn đánh giá ngoài họp với các Ban Chủ nhiệm khoa và Nhóm chuyên trách (SAR)

Địa điểm 

Phòng B404, B405, C207, C506

Ban Chủ nhiệm các Khoa Vật lý, Hóa học, Giáo dục Tiểu học, Tâm lý học, các Nhóm chuyên trách (SAR) và Đoàn đánh giá ngoài.