Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Khảo sát cơ sở vật chất cấp Trường

Thứ hai 17 Tháng 5 2021, 12:00

Khảo sát cơ sở vật chất cấp Trường

Địa điểm 

Văn phòng Đoàn Thanh niên, Thư viện, Phòng máy nhà C, Phòng A509, Nhà thi đấu, Ký túc xá, Khu tự học nhà B, Hội trường B

Trưởng các đơn vị: Phòng KT&ĐBCL, Phòng HTQT, Phòng QTTB, Phòng CNTT, Thư viện, KTX, Văn phòng Đoàn Thanh niên, Phòng CTCT&HSSV, Phòng Đào tạo, Trường Trung học Thực hành và các nhân sự được phân công.