Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Khảo sát cơ sở vật chất cấp Trường

Thứ hai 17 Tháng 5 2021, 12:00

Khảo sát cơ sở vật chất cấp Trường

Địa điểm 

Phòng Studio, Trường Trung học Thực hành, Phòng máy chủ, Phòng Đào tạo, Phòng CTCT&HSSV

Trưởng các đơn vị: Phòng KT&ĐBCL, Phòng HTQT, Phòng QTTB, Phòng CNTT, Thư viện, KTX, Văn phòng Đoàn Thanh niên, Phòng CTCT&HSSV, Phòng Đào tạo, Trường Trung học Thực hành và các nhân sự được phân công.