Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Phỏng vấn giảng viên các Khoa Tâm lý học, Vật lý, Hóa học

Thứ hai 17 Tháng 5 2021, 13:30

Phỏng vấn giảng viên các Khoa Tâm lý học, Vật lý, Hóa học

Địa điểm 

Phòng B404, B405, C207

Thành phần tham dự 

Giảng viên các Khoa: Tâm lý học, Vật lý, Hóa học