Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Phỏng vấn sinh viên năm 3, 4 Khoa Tâm lý học, Vật lý, Hóa học

Thứ ba 18 Tháng 5 2021, 13:30

Phỏng vấn sinh viên năm 3, 4 Khoa Tâm lý học, Vật lý, Hóa học

Địa điểm 

Phòng B404, B405, C207

Thành phần tham dự 

Thư mời.