Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Lễ kết nạp Đảng viên - Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)

Thứ tư 19 Tháng 5 2021, 08:00

Lễ kết nạp Đảng viên - Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)

Địa điểm 

Phòng A509

Thành phần tham dự 

Đại diện Ban Thường vụ Đoàn Trường,

Đại diện Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, Chi ủy Chi bộ Sinh viên 2, Chi ủy Chi bộ Sinh viên 3, quần chúng được kết nạp, Thư mời.