Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Phỏng vấn Nhà tuyển dụng

Thứ tư 19 Tháng 5 2021, 12:30

Phỏng vấn Nhà tuyển dụng

Địa điểm 

Phòng B404, B405, C207, C506

Thành phần tham dự 

Thư mời.