Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Đoàn đánh giá ngoài trao đổi với các Nhóm chuyên trách (SAR)

Thứ năm 20 Tháng 5 2021, 10:30

Đoàn đánh giá ngoài trao đổi với các Nhóm chuyên trách (SAR)

Địa điểm 

Phòng B404, B405, C207, C506

Thành phần tham dự 

Các Nhóm chuyên trách.