Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Công đoàn Trường đi trao tặng Mái ấm Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang

Thứ ba 25 Tháng 5 2021, 07:15

Công đoàn Trường đi trao tặng Mái ấm Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang

Địa điểm 

280 An Dương Vương

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định 1032/QĐ-ĐHSP ngày 19/05/2021.