Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Hội đồng xét tuyển sinh đại học hệ chính quy theo hình thức đào tạo học cùng lúc hai chương trình năm 2021

Thứ ba 25 Tháng 5 2021, 09:30

Hội đồng xét tuyển sinh đại học hệ chính quy theo hình thức đào tạo học cùng lúc hai chương trình năm 2021

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Hiệu trưởng và Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 1038/QĐ-ĐHSP ngày 20/5/2021).