Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy tập trung - đợt tháng 5/2021

Thứ ba 25 Tháng 5 2021, 10:00

Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy tập trung - đợt tháng 5/2021

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định số 860/QĐ-ĐHSP ngày 26/4/2021.