Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp về công tác thi năng khiếu tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất

Thứ tư 26 Tháng 5 2021, 14:00

Họp về công tác thi năng khiếu tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất

Địa điểm 

Phòng A508

Thành phần tham dự 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Trung;

Trưởng khoa GDTC; Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa GDMN; Trưởng các phòng: KT&ĐBCL, KH-TC, QTTB, CNTT, TTĐT.