Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021

Thứ năm 27 Tháng 5 2021, 07:00

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021

Địa điểm 

Phòng A509, B404, B405

Thành phần tham dự 

Ban Tổ chức Hội nghị;

đại diện các Phòng, Ban; đại diện Ban Chủ nhiệm các Khoa và các giảng viên hướng dẫn, sinh viên có đề tài tham gia Hội nghị cấp Trường.