Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp phân công xây dựng chương trình bồi dưỡng Phương pháp cho trẻ làm quen tiếng Anh căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ hai 31 Tháng 5 2021, 11:00

Họp phân công xây dựng chương trình bồi dưỡng Phương pháp cho trẻ làm quen tiếng Anh căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa điểm 

Họp trực tuyến

Thành phần tham dự 

Phòng Đào tạo, Khoa GDMN, Khoa Tiếng Anh, Khoa Tiếng Nga.