Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp triển khai kế hoạch hoạt động của Chương trình ETEP năm 2021

Thứ sáu 25 Tháng 6 2021, 08:30

Họp triển khai kế hoạch hoạt động của Chương trình ETEP năm 2021

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Ban Quản lý ETEP, Ban Giám sát ETEP và Văn phòng ETEP.