Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Làm việc với Trường Đại học Deakin về chương trình đào tạo

Thứ sáu 25 Tháng 6 2021, 10:00

Làm việc với Trường Đại học Deakin về chương trình đào tạo

Địa điểm 

Phòng A508

Thành phần tham dự 

Phó Hiệu trưởng Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phòng Đào tạo, Phòng HTQT, Khoa CNTT.