Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp Tổ xét tuyển đại học chính quy ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam và tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019

Thứ hai 17 Tháng 6 2019, 14:00

Họp Tổ xét tuyển đại học chính quy ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam và tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019

Địa điểm 

Phòng A508

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định số 1634/QĐ-ĐHSP ngày 06/06/2019

và Quyết định số 1663/QĐ-ĐHSP ngày 07/06/2019.