Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Nghiệm thu công trình thi đua công đoàn năm học 2018 - 2019

Thứ tư 19 Tháng 6 2019, 08:00

Nghiệm thu công trình thi đua công đoàn năm học 2018 - 2019

Địa điểm 

Văn phòng các đơn vị

Thành phần tham dự 

Theo Kế hoạch số 53/KH-CĐ ngày 11/6/2019.