Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tập huấn viên chức tham gia Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Thứ sáu 21 Tháng 6 2019, 12:00

Tập huấn viên chức tham gia Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Địa điểm 

Hội trường B

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định số 1724/QĐ-ĐHSP ngày 17/6/2019.