Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia coi thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Chủ nhật 23 Tháng 6 2019, 09:00

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia coi thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Địa điểm 

Hội trường B

Thành phần tham dự 

Theo Kế hoạch số 194/KH-ĐHSP ngày 05/6/2019.