Menu


KÝ TÚC XÁ

 • 1976-Nay

  KÝ TÚC XÁ


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

Ký túc xá có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xét duyệt, tiếp nhận và tổ chức quản lý - phục vụ sinh viên nội trú và một số công tác khác của trường ở KTX.

NHIỆM VỤ

- Tham gia xét duyệt, tiếp nhận, bố trí sinh viên vào KTX, đảm bảo điều kiện thuận tiện trong sinh hoạt và học tập cho sinh viên;

- Tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên như: Phong trào xây dựng phòng tự quản, phong trào văn hóa – văn nghệ TDTT, phong trào tự học, phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong trào tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và đặc biệt là phong trào xây dựng môi trường sư phạm trong KTX, đảm bảo “an toàn – kỷ cương – sạch đẹp”;

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, làm tốt các phong trào giữ gìn an ninh trật tự nơi cư trú, đảm bảo KTX không có tệ nạn xã hội. Giữ vững danh hiệu KTX văn hóa;

- Phối hợp với các Khoa, các Phòng ban chức năng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường … để nâng cao khả năng quản lý và phục vụ sinh viên. Đồng thời thông qua các hoạt động để rèn luyện sinh viên góp phần vào quá trình đào tạo sinh viên của nhà trường;

- Hàng năm xây dựng chương trình hoạt động và kế hoạch thu chi tài chính trình hiệu trưởng duyệt trước khi thực hiện, định hướng chương trình và kế hoạch thu chi tài chính, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại KTX theo hướng tăng cường dịch vụ để làm tốt công tác quản lý và phục vụ sinh viên có hiệu quả;

- Nhận xét, đánh giá sinh viên nội trú để phục vụ cho việc đánh giá và rèn luyện đạo đức sinh viên của các Khoa và Trường;

- Quản lí phát triển các dịch vụ phục vụ sinh viên: Cantin, bãi xe, chi nhánh ngoại ngữ - tin học, internet, máy giặt…


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Giám đốc: Thầy Nguyễn Anh Đài

Phó Giám đốc: Thầy Nguyễn Văn Hậu


CHUYÊN VIÊN

CN. Nguyễn Ngọc Thanh

CN. Hoàng Văn Cương

CN. Lê Thị Thoan

CN. Đỗ Hữu Trình

CN. Phan Thị Liệu
CÁC HOẠT ĐỘNG


 • PHONG TRÀO & CÁC GIẢI THƯỞNG

  - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

  - Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo; nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”

  - Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

  - Công an Tp. Hồ Chí Minh công nhận đơn vị quyết thắng, bằng khen về công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc;


  - Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh tặng nhiều bằng khen về thành tích về vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ký túc xá sạch đẹp;

  - Ủy ban nhân dân Quận 11 tặng nhiều giấy khen về thành tích về vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

  - Liên tục nhiều năm liền Kí túc xá là đơn vị Văn hóa cấp Quận và Thành phố. 


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2012 - Nay

Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Đài

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hậu
2010 - 2012

Giám đốc: Ông Nguyễn Bá Khảm

Phó Giám Đốc:
 • Ông Nguyễn Anh Đài
 • Ông Nguyễn Văn Hậu
1989 - 2009

Giám đốc: Ông Trần Văn Cửu

Phó Giám Đốc:
 • Ông Nguyễn Bá Khảm
 • Ông Nguyễn Sỹ Trung
1986 - 1988

Giám đốc: Ông Phùng Gia Tuấn

Phó Giám Đốc:
 • Ông Bà Nguyễn Thị Liễu
 • Ông Nguyễn Bá Khảm
1985 - 1986

Giám Đốc: Ông Võ Xuân Đan

Phó Giám Đốc: Bà Nguyễn Thị Liễu
1983 - 1985

Giám đốc: Ông Lê Văn Chín

Phó Giám Đốc: Bà Nguyễn Thị Liễu
1976 - 1983

Giám đốc: Trần Minh Hận

Phó Giám Đốc: Ông Phạm Văn Đạo

LIÊN HỆ


Địa chỉ: 351A Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11

Điện thoại: 028 3865 0758

Website: http://kytucxa.hcmue.edu.vn

Email: ktx@hcmue.edu.vn