Menu


PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

 • 1991-1997

  BAN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

 • 1998-2005

  PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

 • 2006-NAY

  PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

- Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm.

- Tổ chức đàm phán, kí kết văn bản hợp tác với các tổ chức và các trường đại học trên thế giới.

- Tư vấn và hỗ trợ thông tin về hợp tác quốc tế cho cán bộ trong Trường.

NHIỆM VỤ

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức hội thảo, tập huấn, báo cáo chuyên đề và hỗ trợ công tác liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, người học với các đối tác nước ngoài.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi quản lí đoàn ra và đoàn vào theo quy định; làm thủ tục mời và xin visa nhập cảnh cho khách quốc tế.

- Xác nhận các văn bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại cho cán bộ và sinh viên trong Trường.

- Phối hợp với các phòng, ban trong Trường và các đơn vị ngoài Trường bảo đảm an ninh, chính trị trong công tác đối ngoại.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Quyền Trưởng phòng: PGS.TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh

Phó Trưởng phòng: ThS.Huỳnh Xuân Nhựt


CHUYÊN VIÊN

ThS. Nguyễn Thị Thuận

ThS. Đào Nguyên Hưng

ThS. Lê Trần Hải Thanh

ThS. Vũ Xuân Minh

CN. Thái Hoàng Thạch


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG

  Các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi GV và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường, các chương trình học bổng và các nguồn hỗ trợ từ các cơ quan, chính phủ, đối tác nước  ngoài.

  Thực hiện dự án, đề án hợp tác NCKH, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả NCKH và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học chung.

 • HỢP TÁC QUỐC TẾ

  Các chương trình liên kết đào tạo tiêu biểu:

  - Đại học Grenoble Alpes – Pháp: Đào tạo thạc sĩ Didactique Toán học và hiện nay mở rộng sang  ngành Tiểu học và ngành Công nghệ Thông tin.

  - Đại học Caen – Pháp: Chuyển giao công nghệ đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ Đào tạo.

  - Đại học Houston – Mỹ: Đào tạo thạc sĩ Quản lí giáo dục.

  - Đại học Victoria Wellington – New Zealand: Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, bồi dưỡng ngắn hạn cho giáo viên tiếng Anh và tổ chức hội thảo quốc tế.

 • PHONG TRÀO & CÁC GIẢI THƯỞNG

  Nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.

  2016: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giấy khen của Hiệu trưởng

  Năm học 2014 - 2015, Phòng đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và có 1 chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

  Nhiều năm đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” và năm 2015 đã nhận được Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2016-2018

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Tú

Phó trưởng phòng: ThS. Bùi Minh Tâm
2013-2016

Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Ánh Hiền

Phó trưởng phòng: ThS. Bùi Minh Tâm
2010-2013

Trưởng phòng: TS. Huỳnh Thanh Triều

Phó trưởng phòng: ThS. Lê Thị Ánh Hiền, ThS. Bùi Minh Tâm
2005-2009

Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Định

Phó trưởng phòng: CVC. Hoàng Văn Mỹ
1991-2005

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Trần Trác

Phó trưởng phòng: CVC. Hoàng Văn Mỹ

LIÊN HỆ


Địa chỉ: A.111, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3891080

Website: http://phonghtqt.hcmue.edu.vn

Email: phonghtqt@hcmue.edu.vn