Menu


PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG - TẠP CHÍ KHOA HỌC

 • 1976-1998

  PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 • 1999-2009

  PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SAU ĐẠI HỌC

 • 2010

  PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & TẠP CHÍ KHOA HỌC

 • 2011-NAY

  PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG - TẠP CHÍ KHOA HỌC


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

• Về Khoa học và Công nghệ: 

- Xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động và tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường;

- Quản lí công tác nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học và công nghệ; tổ chức nghiệm thu, đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học, hướng dẫn công tác bản quyền tác giả - sở hữu công nghệ; hướng dẫn, theo dõi các hội nghị, hội thảo khoa học; tổ chức việc tham gia các giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế;

- Đề xuất phương án, tổ chức thực hiện việc hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ với các địa phương, với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước;

- Làm Thư kí Hội đồng Khoa học và Đào tạo và Hội đồng chức danh giáo sư Cơ sở của Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh;

- Thực hiện những công tác đột xuất thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo yêu cầu của Hiệu trưởng. 

• Về Môi trường:

- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong ngành giáo dục;

- Đề xuất các giải pháp nhằm đa dạng hóa hình thức và nâng cao năng lực giáo dục về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học;

- Phối hợp thông tin, tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kĩ năng về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai phù hợp với các cấp học, ngành đào tạo;

- Triển khai, phối hợp thực hiện các công tác liên quan đến môi trường trong phạm vi của Trường.

• Về Tạp chí Khoa học:

- Công bố các công trình nghiên cứu khoa học có giá trị, phục vụ giảng dạy và đào tạo của Nhà trường; thông tin kết quả nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho công tác đào tạo giáo viên; tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo;

- Hoạt động theo Luật Báo chí và theo quy định của Trường.

NHIỆM VỤ

• Về Khoa học Công nghệ và Môi trường:

- Chú trọng cả nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục với trọng tâm là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục theo hướng đổi mới mục tiêu, chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá và kiểm định chất lượng ở các cấp học;

- Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo đại học và sau đại học; gắn kết hoạt động nghiên cứu của cán bộ với hoạt động nghiên cứu của học viên, sinh viên;

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong quản lí, đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy;

- Gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học ở đại học với trường phổ thông và nhu cầu của địa phương, ngành;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh - môi trường trong nhà trường. 

• Về Tạp chí Khoa học:

 - Đề cao trách nhiệm của Ban biên tập và người phản biện;

 - Không ngừng cải tiến hình thức Tạp chí và đảm bảo chất lượng bài nghiên cứu;

 - Ứng dụng công nghệ để cải tiến quy trình nhận bài, phản biện, sửa chữa, biên tập;

- Giữ ổn định số kì phát hành 12 số/năm (mỗi số 200 trang) với ba chuyên đề Khoa học Giáo dục, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa học Xã hội và Nhân văn;

- Thực hiện các số đặc biệt với tất cả các bài đều viết bằng tiếng Anh.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Phụ trách phòng: ThS.NCS Nguyễn Vĩnh Khương

CHUYÊN VIÊN

ThS. Vũ Thị Thanh Mai

ThS. Trương Việt Trâm Anh

CN. Lê Thị Cẩm Nhi

CN. Đặng Vũ Khoa

ThS. Nguyễn Thị Thúy Trinh


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • PHONG TRÀO & CÁC GIẢI THƯỞNG

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích Xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2006 - 2010.

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015.

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích Xuất sắc trong công tác tổ chức hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học giai đoạn 2000 – 2010;

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên các năm 2011 và 2014;

  - Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc 5 năm liên tục từ năm học 2010–2011 đến năm học 2014 - 2015.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2020-Nay

Phụ trách phòng: ThS.NCS Nguyễn Vĩnh Khương
2015-2020

Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Tiến Công

Phó trưởng phòng: ThS. NCS Nguyễn Vĩnh Khương
2012-2015

Trưởng phòng: TS. Trần Hoàng

Phó trưởng phòng: ThS. NCS Nguyễn Vĩnh Khương

LIÊN HỆ


Địa chỉ: A.112, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: 028 3835 2020 - Ext: 177

Website: http://phongkhcn.hcmue.edu.vn

Email: phongkhcn@hcmue.edu.vn