Menu


PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

 • 1977-1987

  PHÒNG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ BỒI DƯỠNG

 • 1988-2009

  PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ THIẾT BỊ

 • 2010-NAY

  PHÒNG SAU ĐẠI HỌC


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý, điều hành các hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường.
 

NHIỆM VỤ

- Xây dựng phương hướng, kế hoạch, đề xuất biện pháp quản lý và phát triển công tác đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.

- Quản lý danh mục, chương trình đào tạo, mở mã số các chuyên ngành đào tạo sau đại học.

- Tổ chức, quản lý đào tạo sau đại học: tuyển sinh, tổ chức giảng dạy - học tập, nghiên cứu, tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo và bồi dưỡng sau đại học theo quy định hiện hành.

- Nghiên cứu đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.

- Đề xuất phương án, tổ chức thực hiện hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng sau đại học theo yêu cầu của Hiệu trưởng.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Phó Trưởng phòng: ThS. Đỗ Nam Thanh


CHUYÊN VIÊN

ThS. Nguyễn Chung Hải

ThS. Nguyễn Thị Thu Ba

CN. Hoàng Đức Luyện 

ThS. Lê Văn Bằng

ThS. Phạm Thị Thu Thủy

ThS. Nguyễn Hồ Huyền ĐiệpCÁC HOẠT ĐỘNG


 • HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG

  - Hoạt động đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ;

  - Hoạt động bồi dưỡng sau đại học, nghiên cứu khoa học;


  - Phối hợp xây dựng đề án, phát triển các mã ngành đào tạo sau đại học;

  - Phát triển liên kết đào tạo trình độ thạc sỹ trong và ngoài nước;

  - Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo và danh mục tài liệu tham khảo.

 • PHONG TRÀO & CÁC GIẢI THƯỞNG

  - Năm 2013: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

  - Năm 2005, 2011, 2015: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


   
  - Năm 2016: Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.


  - Năm 2011: Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

  - Năm 2008: Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Cà Mau.

  - Năm 2017: Bằng khen của Liên đoàn lao động Tp. HCM.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2017-Nay

Trưởng phòng: TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Phó trưởng phòng: ThS. Đỗ Nam Thanh
2004-2017

Trưởng phòng: TS. Trịnh Thanh Sơn

Phó trưởng phòng: TS. Hoàng Thị Nhị Hà, ThS. Nguyễn Đức Quyết
2000-2004

Trưởng phòng: PGS. TS. Võ Xuân Đàn

Phó trưởng phòng: TS. Trịnh Thanh Sơn, TS. Hoàng Thị Nhị Hà
1992-2000

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Mạnh Cường

Phó trưởng phòng: Thầy Mai Thế Phú,Thầy Nguyễn Quý Tuấn
1987-1992

Trưởng phòng: TS. Đoàn Ngọc Nam

Phó trưởng phòng: Thầy Phạm Ngọc Trang, TS. Nguyễn Trần Trác

LIÊN HỆ


Địa chỉ: C.101, C.102, C103, C104, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM.

Điện thoại: 028 3835 2020, 028.38391077 - Ext: 181, 182, 183, 184.

Website: http://phongsdh.hcmue.edu.vn

Email: phongsdh@hcmue.edu.vn