Menu


PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO

 • 2006

  BAN THANH TRA

 • 2007-NAY

  PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

Phòng Thanh tra Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là tổ chức thanh tra nội bộ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo tất cả các bậc học, các hệ đào tạo, các trung tâm đào tạo của trường nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ vủa các đơn vị trong trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan trong lĩnh vực giáo dục.

NHIỆM VỤ

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng, việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Nghiên cứu các văn bản, quy chế liên quan đến hoạt động đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của nhà trường và các cơ quan chức năng để vận dụng vào công tác thanh tra đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra đào tạo hàng năm, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Làm đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của viên chức, sinh viên của trường về các vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà trường. Trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức triển khai thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: Lữ Thành Trung


CHUYÊN VIÊN

ThS. Huỳnh Thị Thái Hòa

CN. Nguyễn Võ Anh

CN. Nguyễn Thị Thanh TâmCÁC HOẠT ĐỘNG


 • HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG

  Thanh tra, giám sát các kỳ thi do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức như: thi tuyển sinh lớp 10 Chuyên, tuyển sinh Đại học, tuyển sinh Sau đại học; các kỳ thi kết thúc học phần; các kỳ thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học.

  Phối hợp với Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT TP.HCM thanh tra, giám sát kỳ thi THPT Quốc gia hàng năm

  Phối hợp với các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Sau đại học, Phòng KT&ĐBCL, Trung tâm Ngoại ngữ và Trung tâm Tin học trong việc thanh tra công tác quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

  Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong và ngoài nhà trường.

  Xây dựng các quy chế đào tạo và tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy chế đào tạo bậc đại học.

  Một số công tác phối hợp theo chỉ đạo của Hiệu trưởng như: thanh tra tài chính, thanh tra công tác quản lý, giám sát đấu thầu,...

 • PHONG TRÀO & CÁC GIẢI THƯỞNG

  Năm học 2015 - 2016 nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động TP.HCM.

  Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.

  Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”. 


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


LIÊN HỆ


Địa chỉ: A.209, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: 028 3835 2020 - Ext: 160

Website: http://phongttdt.hcmue.edu.vn

Email: phongttdt@hcmue.edu.vn