Menu


PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

  • 1976-1993

    PHÒNG QUẢN TRỊ - ĐỜI SỐNG

  • 2003-NAY

    PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ các hoạt động của Trường.

NHIỆM VỤ

- Lập và thực hiện quy hoạch phát triển cơ sở vật chất của Trường.

- Lập và thực hiện kế hoach xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, nhiên liệu và hóa chất hàng năm.

- Tổ chức thực hiện quy trình các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác phân bổ, bố trí phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng.

- Thực hiện công tác bảo trì tài sản, thiết bị của Trường thường xuyên và định kì;

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính quản lý đất đai, nhà cửa và tài sản của Trường;

- Thực hiện công tác quản lý và phục vụ lớp học tại 02 cơ sở 280 An Dương Vương và 222 Lê Văn Sỹ theo lịch học do nhà Trường bố trí.

- Thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp;

- Quản lý xe ô tô, phục vụ theo kế hoạch và quy định;

- Cấp phát văn phòng phẩm cho các đơn vị trong Trường.

- Trang bị bảo hộ lao động, cấp các chế độ bồi dưỡng độc hại cho các đối tượng theo quy định.

- Thu tiền điện, nước của các hộ gia đình cư trú trong Trường.

- Quản lý các hoạt động dịch vụ trong Trường được Hiệu trưởng giao.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: CN. Phạm Minh Đức

Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Tuấn Đạt

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Quang Cường


CHUYÊN VIÊN

CN. Nguyễn Ngọc Dũng

CN. Nguyễn Tiến Văn

CN. Nguyễn Thanh Tùng

CN. Vy Văn Vương

CN. Phạm Xuân Tân

CN. Nguyễn Văn Luyện

CN. Hoàng Thương Huyền

CN. Vũ Văn Hưởng

CN. Phạm Mạnh Long

CN.Trần Tuấn Tú

ThS. Nguyễn Lưu Anh Tuấn

CN. Trần Văn Long

ThS. Phạm Đào Việt

CN. Nguyễn Thành Lộc

CN. Phạm Thị Kim Yến

CN. Trần Thanh Hải

CN. Trần Hoàng Anh

CN. Trần Văn Nhuận

CN. Hoàng Ngọc Phát


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


7/2018-Nay

Trưởng phòng: Ô. Phạm Minh Đức

Phó trưởng phòng: Ô. Nguyễn Tuấn Đạt
2015-6/2018

Trưởng phòng: Ô. Phạm Minh Đức

Phó trưởng phòng: Ô. Trần Trường Sơn, Ô. Nguyễn Tuấn Đạt
1999-2014

Trưởng phòng: Ô. Trần Văn Vĩnh

Phó trưởng phòng: Ô. Phạm Văn Thông, Ô. Phạm Minh Đức
1994-1999

Trưởng phòng: B. Nguyễn Thị Cẩm Đoan

Phó trưởng phòng: Ô. Trân Văn Vĩnh, Ô. Phạm Ngọc Trang, Ô. Bùi Văn Châu
1986-1993

Trưởng phòng: B. Nguyễn Thị Hồng Cam

Phó trưởng phòng: Ô. Trân Văn Vĩnh, Ô. Phạm Ngọc Trang, Ô. Bùi Văn Châu
1980-1986

Trưởng phòng: B. Đặng Thị Thanh Vân

Phó trưởng phòng: Ô. Nguyễn Thanh Tịnh
1979-1980

Trưởng phòng: Ô. Nguyễn Thành Tâm

Phó trưởng phòng: Ô. Nguyễn Bắc Lũng

LIÊN HỆ


Địa chỉ: A.202, A.206, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: 028 3835 2020 - Ext: 196, 197, 198, 200

Website: http://phongqttb.hcmue.edu.vn

Email: phongqttb@hcmue.edu.vn