Menu


THƯ VIỆN

 • 1976-NAY

  THƯ VIỆN


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý hoạt động Thư viện.

- Phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên các hệ đào tạo của Nhà trường thông qua việc tổ chức thu thập, xử lý, lưu trữ và hướng dẫn khai thác nguồn tài liệu của Thư viện.

NHIỆM VỤ

- Xây dựng chiến lược phát triển các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Thư viện theo các chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. 

- Xây dựng nguồn tài liệu đủ lớn về số lượng, đảm bảo chất lượng và phong phú về loại hình phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên các hệ đào tạo của Nhà trường, lấy việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin của bạn đọc làm mục tiêu và động lực để phát triển. 

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động Thư viện.

- Tổ chức, quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn tài liệu thuộc Thư viện quản lý. 

- Chủ động, tích cực trong việc đa dạng hoá, phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin một cách có hiệu quả, phù hợp với chương trình và định hướng của Nhà trường.

- Từng bước nâng cấp hiện đại hoá Thư viện, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của Thư viện.

- Mở rộng quan hệ với các thư viện trong và ngoài nước, các tổ chức liên quan đến lĩnh vực thư viện nhằm tăng cường sự trao đổi và hợp tác. Tiến tới Thư viện phải trở thành đầu mối khai thác, cung cấp, chia sẻ thông tin với các thư viện khác trong khu vực và trên thế giới.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ viên chức Thư viện nhằm khai thác tối ưu các trang thiết bị và nguồn lực hiện có để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Tổ chức và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật; bảo quản, kiểm kê tài liệu định kỳ. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Giám đốc: ThS. Lê Văn Hiếu


CHUYÊN VIÊN

ThS. Mai Thị Thu

CN. Nguyễn Thị Hồng Xuyến

CN. Trần Khánh Quyên

CN. Lâm Nhật Hoàng

CN. Nguyễn Anh Đức

CN. Trần Quang Quý

CN. Nguyễn Văn Quang

CN. Nguyễn Đăng Long

CN. Trần Ngọc Giác

CN. Nguyễn Thị Thìn

CN. Phạm Thị Trà

CN. Trần Minh Hiếu

CN. Văn Công Danh

CN. Nguyễn Thị Phương Thảo

CN. Vũ Thị Thảo

CN. Hà Hồ Cát Tường

CN. Huỳnh Minh Hiếu


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG

  - Công tác chuyên môn: Quy trình xử lý tài liệu được rút ngắn, bảo đảm tính kịp thời, tính khoa học. Xây dựng và cải tiến các biện pháp tra cứu phục vụ bạn đọc. Phối hợp chặt chẽ với các khoa xây dựng kho sách chất lượng, đáp ứng đúng nhu cầu của bạn đọc. Đa dạng hóa các hình thức phục vụ bạn đọc.

  - Công tác phục vụ bạn đọc: Thư viện chú trọng tới việc đa dạng hóa các loại hình phục vụ, không chỉ phục vụ bạn đọc tại chỗ mà còn phục vụ bạn đọc từ xa, tăng cường dịch vụ cung cấp thông tin theo chuyên đề. Chủ động đến từng khoa giới thiệu các bộ cơ sở dữ liệu điện tử, tổ chức các buổi hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử và cấp tài khoản cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên truy cập từ xa.

  - Công tác đào tạo cán bộ: Thông qua các hoạt động đào tạo về tin học, ngoại ngữ và nghiệp vụ thông tin - thư viện, tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học chuyên môn, tổ chức sinh hoạt chuyên đề… trình độ nghiệp vụ, trình độ quản lý và khả năng tiếp cận, sử dụng các thiết bị tin học của toàn thể cán bộ thư viện đã dần được nâng cao, ảnh hưởng trực tiếp và tích cực tới chất lượng, hiệu quả phục vụ.

  -  Công tác nghiên cứu khoa học: Tập thể cán bộ viên chức có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã đăng ký và thực hiện đúng hạn, có kết quả tốt. Viết nhiều bài đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo chuyên ngành và bản tin công đoàn Trường.

 • PHONG TRÀO & CÁC GIẢI THƯỞNG

  - Bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 2008-2009 đến năm học 2010-2011.

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2005-2006, 2010-2011, 2014-2015.

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thư viện năm 2011.

  - Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. HCM vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố năm 2016.

  - Bằng khen của BCH Liên đoàn lao động TP. HCM đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2007, 2016.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2015-Nay

Giám đốc: TS. Lê Quỳnh Chi

Phó giám đốc: ThS. Lê Văn Hiếu
2009-2015

Giám đốc: ThS. Lê Quỳnh Chi

Phó giám đốc: B. Phạm Thị Hiền Hoa
2002-2009

Giám đốc: ThS. Lê Quỳnh Chi

Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Bảo
2000-2002

Giám đốc: B. Lê Quỳnh Chi

Phó giám đốc: B. Hồ Thị Minh Tương - B. Nguyễn Thị Bảo
1989-2000

Giám đốc: B. Trương Thị Ngọ

Phó giám đốc: B. Hồ Thị Minh Tương - B. Lê Quỳnh Chi
1983-1989

Giám đốc: Ô. Đặng Ngọc Long

Phó giám đốc: B. Cao Thị Thuận
1976-1979

Giám đốc: Ô. Trương Văn Quế

Phó giám đốc: Ô. Lâm Vĩnh Thế

LIÊN HỆ


Địa chỉ: 222 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3

Điện thoại: 028.35260834

Website: http://lib.hcmue.edu.vn/

Email: thuvien@hcmue.edu.vn