Menu


TRẠM Y TẾ


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

- Thực hiện sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh, sinh viên. 

- Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên.

NHIỆM VỤ

- Thực hiện việc sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường.

- Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khi nhập học, phân loại sức khỏe, quản lí và lưu hồ sơ sức khỏe của sinh viên trong suốt khóa học.

- Thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên.

- Phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức khám sức khỏe định kì cho cán bộ, viên chức hàng năm.

- Tuyên truyền phòng chống  các dịch bệnh và bệnh tật học đường.

- Kiểm tra vệ sinh trường học,nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Theo dõi và tư vấn về sức khỏe cho cán bộ, viên chức bị bệnh mạn tính.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

NHÂN SỰ

Y sĩ: Nguyễn Thị Thu Hiền

Điều dưỡng: Đoàn Thị Thúy ChungLÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


LIÊN HỆ


Địa chỉ: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: 028 3835 2020 - Ext: 152

Website: http://tramyte.hcmue.edu.vn

Email: tramyte@hcmue.edu.vn