Menu

Tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo”

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo”

 

Trong những năm qua, việc rà soát, đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo (CTĐT) theo định kì 2 năm/lần đã giúp cho các CTĐT của Trường có nhiều thay đổi, trong đó có việc ngày càng chú trọng hơn đến việc kiểm soát chất lượng đảm bảo các cam kết chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT.

Nhằm hỗ trợ giảng viên phụ trách các CTĐT xây dựng CĐR của học phần đáp ứng được CĐR của CTĐT và tổ chức dạy hiệu quả, đánh giá được mức đạt các CĐR đã thiết kế, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa tập huấn "Thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các CĐR của học phần và CTĐT". Khóa tập huấn có sự tham gia báo cáo của PGS.TS Đinh Thành Việt, Trưởng ban Đảm bảo chất lượng, Đại học Đà Nẵng, cùng các thầy cô là trưởng, phó trưởng khoa, trưởng, phó trưởng bộ môn một số giảng viên cốt cán của các khoa và trưởng, phó trưởng các phòng Đào tạo, Sau đại học, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Khóa tập huấn diễn ra trong 2 ngày 08/01 và 15/01/2022 với hình thức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc tập huấn, GS.TS. Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng nhà Trường đã đánh giá cao chương trình tập huấn và giao nhiệm vụ cho các cán bộ, giảng viên, chuyên viên của Trường khi tham gia. Tập huấn có nội dung thiết thực trong việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Đây là một trong những hoạt động minh chứng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ động trong việc bồi dưỡng đội ngũ phát triển CTĐT..

Tại phiên đầu tiên của khóa tập huấn, PGS.TS. Đinh Thành Việt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảođảm chất lượng trong xây dựng và vận hành CTĐT, trong đó việc đánh giá mức độ người học đạt được các CĐR của các học phần và của CTĐT là yếu tố then chốt. . Trên cơ sở đó, Trường/ Khoa có thể thực hiện rà soát, cập nhật, cải tiến chất lượng các CTĐT đáp ứng các yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động.

Khoá tập huấn lần này chú trọng dành thời gian cho học viên thực hành xây dựng kế hoạch đánh giá CĐR của CTĐT; đồng thời thiết kế các bài thi/kiểm tra đánh giá học phần phù hợp; hướng dẫn thực hành thu thập, phân tích dữ liệu và tính toán mức độ đạt được các CĐR của người học; viết báo cáo kết quả đo lường đánh giá và đề xuất cải tiến…

Thông qua khóa tập huấn này, các cán bộ, giảng viên của Trường sẽ được bồi dưỡng, nâng cao năng lực trong việc phát triển CTĐT, công tác đảm bảo chất lượng các CTĐT và cải tiến các CTĐT của trường.

 

Một số hình ảnh tập huấn