Menu

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nhân lực giáo dục phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước nói chung, của tỉnh Kiên Giang nói riêng, ngày 19/02/2022, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, hai đơn vị đã ký kết thoả thuận hợp tác chương trình phối hợp hành động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đồng thuận và thông qua với các nội dung đã được đề ra tại buổi ký kết

 

Buổi ký kết có sự tham gia của ông Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các Khoa, Phòng ban, Trung tâm thuộc trường. Về phía tỉnh Kiên Giang, có ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cùng lãnh đạo các Phòng thuộc Sở.

Ông Huỳnh Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi ký kết

 

Trên tinh thần hợp tác hữu nghị, đồng hành cùng phát triển, hai bên cùng đưa ra hướng giải quyết các vấn đề cộng đồng và các hoạt động khác để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội - giáo dục. Cụ thể, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện các chương trình bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và kĩ năng sư phạm cho giáo viên và cán bộ quản lí của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kiên Giang nhằm đáp ứng các yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và các nội dung đổi mới của giáo dục hiện nay.

Trong đó, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ công tác khảo sát, xác định nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lí ngành giáo dục của tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, xây dựng các chương trình bồi dưỡng thường xuyên và tự chọn đáp ứng nhu cầu của giáo viên và cán bộ quản lí ngành giáo dục của tỉnh Kiên Giang.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng các nội dung để nâng cao năng lực cán bộ quản lí và giáo viên, bồi dưỡng Giáo dục STEM, giáo dục kĩ năng sống, tổ chức hoạt động trải nghiệm, bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá đáp ứng chương trình và sách giáo khoa mới, bồi dưỡng các mô đun trong chương trình bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018… theo nội dung yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang. Các lớp bồi dưỡng này căn cứ theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hai đơn vị cùng thông qua các nội dung về mục tiêu, nội dung và cơ chế hợp tác

 

Các bên dựa trên tinh thần hợp tác, cùng nhau phối hợp nhằm phát triển mối liên kết về đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ. Buổi ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận cao của đôi bên, chuẩn bị cho một sự hợp tác lâu dài và hứa hẹn nhiều sự bồi đắp chuyên môn - nâng cao nghiệp vụ dành cho đội ngũ giáo viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang khi đồng hành cùng Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị sẽ xác định nhu cầu và thực hiện xây dựng các chương trình, xúc tiến nâng cao năng lực cán bộ quản lí và giáo viên của địa phương.