Menu

Hội nghị báo cáo chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc

Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc do Trung tướng Phạm Văn Dỹ nguyên Chính ủy Quân khu 7 báo cáo.

Báo cáo đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất là Di chúc của Người để các thế hệ học tập và làm theo góp phần vào mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh đưa đất nước ngày càng phát triển và hội nhập, tạo ra một vận hội mới cho nước nhà trong thời đại công nghiệp 4.0.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ nguyên Chính ủy Quân khu 7 báo cáo tại Hội nghị

Dịp này, Đảng bộ Khối tuyên dương 17 tập thể và 30 cá nhân đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Trong đó, chi bộ Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên và Thanh tra Đào tạo của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cùng 2 cá nhân là đồng chí Lê Chân Đức và Đăng Thị Thu Hương được tặng Giấy khen của Đảng uỷ Khối.

Các tập thể được tuyên dương

Các cá nhân được tuyên dương

Các cá nhân được tuyên dương