Menu

Thông báo về Bảo hiểm Y tế năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đóng tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2019 - 2020 như sau:

Xem nội dung thông báo tại đây.