Menu

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐỢT 3 NĂM 2019

Ngày 30/09/2019, nhằm thực hiện kế hoạch kiện toàn tổ chức, đội ngũ lãnh đạo, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lí các đơn vị quản lí trực thuộc trường đợt 3 năm 2019.

Tham dự buổi lễ có TS. Nguyễn Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện các lãnh đạo khoa, phòng ban, trung tâm trực thuộc trường.

Tại buổi lễ, Th.S. Phạm Chung Thủy – Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thừa ủy nhiệm Hiệu trưởng Nhà trường công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và tạm cử cán bộ quản lí cho 13 đồng chí trực thuộc 10 đơn vị trong trường. Cụ thể như sau:

 1. Th.S. Nguyễn Phương Tân, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, nhiệm kì 2016-2021.
 2. TS. Phạm Duy Thiện, giữ chức vụ Trưởng khoa tiếng Pháp, nhiệm kì 2015-2020.
 3. Th.S. Triệu Tất Đạt, tạm cử phụ trách Khoa Giáo dục mầm non, cho đến khi có quyết định mới của Hiệu trưởng.
 4. Th.S. Âu Bửu Long, giữ chức vụ Trưởng phòng Công nghệ thông tin, nhiệm kì 2018-2023.
 5. TS. Nguyễn Lâm Duy, kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển học liệu giáo dục, nhiệm kì 2018-2023.
 6. TS. Phan Nguyễn Thái Phong, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa tiếng Pháp, nhiệm kì 2015-2020.
 7. TS. Trần Lê Bảo Trân, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa tiếng Pháp, nhiệm kì 2015-2020.
 8. Trung tá - Th.S. Trương Xuân Vương, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kì 2015-2020.
 9. TS. Nguyễn Thị Gấm, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục thể chất, nhiệm kì 2015-2020.
 10. Th.S. Huỳnh Xuân Nhựt, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, nhiệm kì 2018-2023.
 11. Th.S. Lê Quang Minh, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo, nhiệm kì 2018-2023.
 12. TS. Nguyễn Lê Chí Quyết, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo, nhiệm kì 2018-2023.
 13. Th.S. Nguyễn Quang Cường, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản trị thiết bị, nhiệm kì 2018-2023.

Th.S Nguyễn Phương Tân, thay mặt cho các cán bộ quản lí được bổ nhiệm gửi lời cám ơn chân thành đến Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cũng như sự ủng hộ của đồng nghiệp, và hứa sẽ tiếp tục dành tâm huyết và năng lực cùng với tập thể vượt qua mọi khó khăn để xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Nhà trường tri ân các thầy cô lãnh đạo khoa tiếng Pháp và khoa Giáo dục mầm non vừa kết thúc công tác quản lí, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Nhà trường trong thời gian qua.

 

Một số hình ảnh của buổi Lễ

TS. Nguyễn Minh Thắng, nguyên Trưởng khoa tiếng Pháp và TS. Phan Thị Thu Hiền, nguyên Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non nhận quà tặng của Hiệu trưởng tri ân những công sức đã đóng góp xây dựng khoa trong thời gian qua

ThS. Nguyễn Phương Tân, TS. Phạm Duy Thiện, ThS. Âu Bửu Long, ThS. Triệu Tất Đạt và TS. Nguyễn Lâm Duy nhận quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lí

TS, Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao quyết định bổ nhiệm cấp phó các đơn vị

TS. Phan Nguyễn Thái Phong, ThS. Nguyễn Quang Cường, ThS. Huỳnh Xuân Nhựt, ThS. Trương Xuân Vương, TS. Nguyễn Thị Gấm, TS. Trần Lê Bảo Trân, TS. Nguyễn Lê  Chí Quyết và ThS. Lê Quang Minh được BGH trao quà trong buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lí