Menu

Danh sách sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi và Xuất sắc được nhận thưởng

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kí quyết định thưởng cho sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi và Xuất sắc năm 2019 (Danh sách đính kèm).

Sinh viên có tên trong danh sách, lên trang online nhập số tài khoản cá nhân để Phòng Kế hoạch tài chính chuyển tiền

 

Xem danh sách tại đây