Menu

Về việc tham gia Hội thi Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2019

 Thực hiện Công văn số 3547/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2019, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến quý Thầy, Cô và sinh viên về thời gian, hình thức tham gia dự thi, Quý Thầy, Cô và sinh viên có nhu cầu tham gia vui lòng xem thông báo tại đây