Menu

Thông báo về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020

Thực hiện công văn số 5559/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020 , Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên về việc đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự như sau:

Xem nội dụng văn bản tại đây 

Trân trọng thông báo./.